1
Bạn cần hỗ trợ?

Chép sông ĐàChép Sông Đà 3- 5 kg
Xem nhanh

Chép Sông Đà 3- 5 kg

150.000₫/KG
Chép Sông Đà 5- 8 kg
Xem nhanh

Chép Sông Đà 5- 8 kg

220.000₫/KG
Chép Sông Đà < 3 kg
Xem nhanh

Chép Sông Đà < 3 kg

120.000₫/KG
Chép Giòn Sông Đà 2- 5 kg
Xem nhanh
Chép Giòn Sông Đà 5- 7 kg
Xem nhanh
popup

Số lượng:

Tổng tiền: