1
Bạn cần hỗ trợ?

CÁ SÔNG ĐÀCá Hồi NaUy Nguyên Con
Xem nhanh
Rô Phi Sông Đà 3 - 5 kg
Xem nhanh
Trắm Đen Sông Đà 12- 15 kg
Xem nhanh
Chạch Chấu Sông Đà 0.5- 1 kg
Xem nhanh
Diêu Hồng Sông Đà 1.5- 3 kg
Xem nhanh
Chình Hoa Sông Đà 1- 2 kg
Xem nhanh
Chép Sông Đà 3- 5 kg
Xem nhanh

Chép Sông Đà 3- 5 kg

150.000₫/KG
Lăng đuôi đỏ 2.5- 5 kg
Xem nhanh
Lăng đuôi đỏ 1.5- 2.5 kg
Xem nhanh
Lăng Chấm Sông Đà (tự nhiên)
Xem nhanh
Cá Tầm Sông Đà 2- 4 kg
Xem nhanh
Chép Sông Đà 5- 8 kg
Xem nhanh

Chép Sông Đà 5- 8 kg

230.000₫/KG
Cá Chiên Sông Đà 1- 1,5 kg
Xem nhanh
Chình Hoa Sông Đà 2- 8 kg
Xem nhanh
Tôm sông Đà loại to
Xem nhanh
Lăng Vàng Sông Đà 2.5- 5 kg
Xem nhanh
popup

Số lượng:

Tổng tiền: