1
Bạn cần hỗ trợ?

Cá trắmTrắm Đen Sông Đà 12- 15 kg
Xem nhanh
Trắm Đen Sông Đà Cắt Khúc
Xem nhanh
Trắm Đen Sông Đà 5- 7 kg
Xem nhanh
Trắm Đen Sông Đà 9- 12 kg
Xem nhanh
Trắm Đen Sông Đà 7- 9 kg
Xem nhanh
Trắm Đen Sông Đà 3- 5 kg
Xem nhanh
popup

Số lượng:

Tổng tiền: