1
Bạn cần hỗ trợ?

Các loại cá khác | Cá Sông Đà Micfood.vnCá Hồi Sapa file (cắt khúc)
Xem nhanh
Cá Hồi Sapa đang bơi
Xem nhanh
Cá Tầm Sông Đà 2- 4 kg
Xem nhanh
Chạch Chấu Sông Đà 0.5- 1 kg
Xem nhanh
Chạch Chấu Sông Đà 0.2- 0.5 kg
Xem nhanh
Diêu Hồng Sông Đà 1.5- 3 kg
Xem nhanh
Chình Hoa Sông Đà 1- 2 kg
Xem nhanh
Cá Tầm Sông Đà 4- 7 kg
Xem nhanh
Cá Chiên Sông Đà 1- 2 kg
Xem nhanh
Chình Hoa Sông Đà 2- 8 kg
Xem nhanh
Cá Ninja- Cá Mút Đá( Cá Biển)
Xem nhanh
Diêu Hồng Sông Đà 0.7- 1.5 kg
Xem nhanh
Rô Phi Sông Đà 0.7- 1.5 kg
Xem nhanh
Ngạnh Sông Đà 0.3- 0.5 kg
Xem nhanh
Ngạnh Sông Đà 0.5- 1 kg
Xem nhanh
Rô Phi Sông Đà 1.5- 3 kg
Xem nhanh
popup

Số lượng:

Tổng tiền: