1
Bạn cần hỗ trợ?

Các loại cá khác | Cá Sông Đà Micfood.vnRô Phi Sông Đà 3 - 5 kg
Xem nhanh
Chạch Chấu Sông Đà 0.5- 1 kg
Xem nhanh
Chạch Chấu Sông Đà 0.2- 0.5 kg
Xem nhanh
Diêu Hồng Sông Đà 1.5- 3 kg
Xem nhanh
Chình Hoa Sông Đà 1- 2 kg
Xem nhanh
Cá Tầm Sông Đà 2- 4 kg
Xem nhanh
Cá Bỗng (đặt hàng trước)
Xem nhanh
Cá Chiên Sông Đà 1- 1,5 kg
Xem nhanh
Chình Hoa Sông Đà 2- 8 kg
Xem nhanh
Diêu Hồng Sông Đà 0.7- 1.5 kg
Xem nhanh
Rô Phi Sông Đà 0.7- 1.5 kg
Xem nhanh
Ngạnh Sông Đà 0.3- 0.5 kg
Xem nhanh
Ngạnh Sông Đà 0.5- 1 kg
Xem nhanh
Rô Phi Sông Đà 1.5- 3 kg
Xem nhanh
popup

Số lượng:

Tổng tiền: