1
Bạn cần hỗ trợ?

Tất cả sản phẩmHộp Trắm Đen Kho 0.5 kg
Xem nhanh
Niêu Trắm Đen Kho 3 kg
Xem nhanh
Niêu Trắm Đen Kho 2 kg
Xem nhanh
Niêu Trắm Đen Kho 1 kg
Xem nhanh
Lăng Vàng Sông Đà Filet
Xem nhanh
Cá Hồi Sapa file (cắt khúc)
Xem nhanh
Cá Hồi Sapa đang bơi
Xem nhanh
Cá Tầm Sông Đà 2- 4 kg
Xem nhanh
Chạch Chấu Sông Đà 0.5- 1 kg
Xem nhanh
Chạch Chấu Sông Đà 0.2- 0.5 kg
Xem nhanh
Diêu Hồng Sông Đà 1.5- 3 kg
Xem nhanh
Chình Hoa Sông Đà 1- 2 kg
Xem nhanh
Chép Sông Đà 3- 5 kg
Xem nhanh

Chép Sông Đà 3- 5 kg

150.000₫/KG
Lăng đuôi đỏ 2.5- 5 kg
Xem nhanh
Lăng đuôi đỏ 1.5- 2.5 kg
Xem nhanh
Cá Tầm Sông Đà 4- 7 kg
Xem nhanh
popup

Số lượng:

Tổng tiền: